Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kostprijs?

Hoeveel kost het nu allemaal ?

 
 1. Lidgeld  

vanaf 13 jaar = €200,00 voor één jaar
tot en met 12 jaar = €170,00 voor één jaar

Wie bijvoorbeeld in november betaalt, mag trainen tot dezelfde datum van het volgend jaar. In de zomermaanden juli en augustus is er één wekelijkse training voorzien.

 

Voor dit bedrag mag u gerust gaan trainen in één van de andere Chindojang clubs.

Indien meerdere leden uit eenzelfde gezin komen krijgt het 2de lid €15,00 korting, het 3de €30,00 korting, …

2. Verzekering  
 
Kostprijs € 35,00 en graduele vermindering indien men start na januari. De licentie is steeds geldig tot de volgende 30 september.
 

Dit bedrag storten wij door aan de Vlaamse Taekwondo bond vzw, en zij zorgen ervoor dat u verzekerd bent tegen sportongevallen tijdens de training, stages, wedstrijden of enig andere activiteit goedgekeurd door de VTB vzw. Gelieve deze verzekering zo snel mogelijk in orde te brengen, het is in uw eigen belang! Wie na één maand niet in orde is, wordt geweigerd van verdere deelname aan de training.

3. DOBOK of taekwondo-pak 

Wij bieden 2 soorten pakken aan :

1. Gewoon pak: € 50,00 (taekwondo op de rug in zwart, gewone kwaliteit)

2. Koreaans pak: € 70,00 (extra kwaliteit en gekleurde karakters op de rug)